Numer wpisu
332/B/2009
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, przy ul. Kolberga"
Znak sprawy
Ek I-7624/00107/08
Data wydania
2009-10-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gmina Miasta Rybnika Wydział Infrastuktury Miejskiej i Inwestycji
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-15