Numer wpisu
336/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 179/29, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jodłowej w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00224/09
Data wydania
2009-10-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-10-21