Numer wpisu
337/B/2009
Dotyczy
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla dla inwestcyji pn. "Zabudowa zbiornika wodoru" wraz z określeniem zakresu raportu
Znak sprawy
Ek I-7624/00056/09
Data wydania
2009-10-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia Rybnik S.A. ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Postanowienie
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-21