Numer wpisu
338/B/2009
Dotyczy
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru"
Znak sprawy
Ek I-7624/00056/09
Data wydania
2009-10-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia Rybnik S.A. ul. Podmiejska 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-21