Numer wpisu
340/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew i 6, 9m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 875/2, 1161/20, 1162/16, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Buchalików i Przewozowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00360/09
Data wydania
2009-10-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „CHWAŁOWICE”, ul. 1 Maja 26; 44 – 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-22