Numer wpisu
341/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 34 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2169/529, 2171/532, 2650/526, 2653/528, 2863/527, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Trzech Krzyży 37 w Rybniku – Radziejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00349/09
Data wydania
2009-10-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Aleksander Wardas, ul. Trzech Krzyży 37; 44 – 274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-22