Numer wpisu
342/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 167 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00296/09
Data wydania
2009-10-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Stefania Ruśniok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-23