Numer wpisu
346/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 72 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 858/114, 859/114, 2076/83, 2077/83, 2078/83, 2080/83, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Heleny Marusarzówny i Jana Kowalczyka w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00299/09
Data wydania
2009-10-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Marek Jonderko, ul. Heleny Marusarzówny 21; 44 – 292 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-27