Numer wpisu
347/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola francuska, rosnących na terenie działki o numerze 1174/97, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00354/09
Data wydania
2009-10-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma UNIKUS S. C. Kuś Zbigniew, Kuś Grzegorz, ul. Św. Józefa 35a; 44 – 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-29