Numer wpisu
349/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych
Znak sprawy
Ek I-6210/00034/09
Data wydania
2009-11-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Artech Piotr Chwołka, ul. Wodzisławska 175B, Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. CHrobrego 2.
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-30