Numer wpisu
350/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2018/189, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00380/09
Data wydania
2009-11-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Aleksandra Kudyba, ul. Pelargonii 32; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-02