Numer wpisu
352/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2645/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 11, 13, 15, 17 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00347/09
Data wydania
2009-11-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY ULICY PORUCZNIKA KAZIMIERZA OGRODOWSKIEGO 11, 13, 15, 17, ul. 3 Maja 12; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-02