Numer wpisu
351/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00072/09
Data wydania
2009-10-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Sprzętowo Transportowy Hanna i Kazimierz Pyszny, ul. Karola Miarki 55, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-02