Numer wpisu
353/B/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00081/02
Data wydania
2009-10-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-02