Numer wpisu
355/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1890/206, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tulipanów 23 w Rybniku – Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00350/09
Data wydania
2009-11-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Romuald Laska, ul. Tulipanów 23; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-05