Numer wpisu
356/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata – 3 szt., olsza czarna – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 803/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku - Zamysłowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00373/09
Data wydania
2009-11-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-11-05