Numer wpisu
370/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na zagospodarowanie terenów wokół Campusu - budowa kładki, wylotu i odprowadzanie deszczówki
Znak sprawy
Ek I-6210/00021/09
Data wydania
2009-11-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Fundacja Ekologiczna Ekoterm SILESIA, ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-13