Numer wpisu
358/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 55 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 725, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Popielowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00259/09
Data wydania
2009-11-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Panowie Adrian i Dariusz Oszek, ul. Wodzisławska 228; 44 – 270 Rybnik oraz Pan Marcin Gawałek, ul. Jarzynowa 38; 44 – 218 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-09