Numer wpisu
357/B/2009
Dotyczy
Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych
Znak sprawy
Ek I-6210/00003/09
Data wydania
2009-11-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA", ul. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-09