Numer wpisu
363/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1241/55, stanowiącej użytkowanie wieczyste KOMPANII WĘGLOWEJ S. A., położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00372/09
Data wydania
2009-11-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe TEXBUD Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 45; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-10