Numer wpisu
361/B/2009
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00080/03
Data wydania
2009-10-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2c, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-10