Numer wpisu
362/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00078/09
Data wydania
2009-10-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Mariusz Konieczny, ul. Strażacka 30, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-10