Numer wpisu
368/B/2009
Dotyczy
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe"
Znak sprawy
Ek I-7624/00045/09
Data wydania
2009-11-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia Rybnik S.A. ul. Podmiejska 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Postanowienie
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-13