Numer wpisu
371/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 379/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej 17 w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00388/09
Data wydania
2009-11-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Zygmunt Raszczyk, ul. Makowa 17; 44 – 213 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-19