Numer wpisu
372/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1911/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 6 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00389/09
Data wydania
2009-11-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Henryka i Józef Myszor, ul. Mieszka I nr 6; 44 – 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-19