Numer wpisu
375/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba iwa, rosnących na terenie działki o numerze 1565/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zapłocie 26 B w Rybniku - Gotartowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00414/09
Data wydania
2009-11-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Damian Wiaterek, ul. Zapłocie 26 B; 44 – 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-24