Numer wpisu
376/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o wznowieniu postepowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla budowy instalacji do wytrawiania stali o łącznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 w Katowicach przy ul. Żelaznej 9
Znak sprawy
Ek I-7624/00073/09
Data wydania
2009-11-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiebiorstwo "OPAL" Sp. zo.o., ul. Opolska 22, 40-084 Katowice Pełnomocnik- Pan Grzegorz Młotek, Kancelaria Radców Prawnych Mariusz Minas i Grzegorz Młotek s.c., ul. Powstańców Śl. 5/6, 42-600 Tarnowskie Góry
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-24