Numer wpisu
377/B/2009
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy systemu energetycznego oczyszczalni ścieków w Rybniku przy ul. Rudzkiej
Znak sprawy
Ek I-7624/00053/09
Data wydania
2009-11-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-24