Numer wpisu
379/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4070/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00396/09
Data wydania
2009-11-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Leszek Malinowski, ul. Wincentego Kadłubka 35/10; 44 – 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-24