Numer wpisu
380/B/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00006/08
Data wydania
2009-11-05
Nazwa organu
Prezydent miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
LUBAR B.K.M. Spółka Jawna, ul. Frontowa 10D, 44-273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-25