Numer wpisu
381/B/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00084/09
Data wydania
2009-11-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Scholz Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowska 73, 42-504 Będzin
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-25