Numer wpisu
382/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00088/09
Data wydania
2009-11-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOWINY Sp. z o.o., ul. Orzepowicka 8d, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-25