Numer wpisu
385/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00085/09
Data wydania
2009-11-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Izolbud S.J., A. Midura, F. Nycz, ul. Powstańców Śl. 6, 43-300 Bielsko-Biała
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-25