Numer wpisu
16/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00089/09
Data wydania
2009-11-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Greif Poland" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-25