Numer wpisu
386/B/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00100/05
Data wydania
2009-10-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Utex" Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-25