Numer wpisu
387/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1191/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00400/09
Data wydania
2009-11-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Adam Tomalla, ul. Żołędziowa 49; 44 – 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-26