Numer wpisu
388/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2096/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 11 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.
Znak sprawy
Ek I-7635/00367/09
Data wydania
2009-11-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ELEKTROWNI „RYBNIK”, ul. Mglista; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-27