Numer wpisu
389/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 406/33, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Letniej 3 w Rybniku – Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00405/09
Data wydania
2009-11-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Joanna Stołtny, ul. Letnia 3; 44 – 273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-11-27