Numer wpisu
391/B/2009
Dotyczy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa hali będącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków „Boguszowice”, w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpady biodegradowalne..."
Znak sprawy
Ek I-7624/00040/09
Data wydania
2009-11-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Kuźnik Jarosław (Ek)
Wpis z dnia
2009-11-30