Numer wpisu
399/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. sosen żółtych, rosnących na terenie działki o numerze 1414/110, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Stanisława Szeptyckiego 22 w Rybniku – Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00432/09
Data wydania
2009-12-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Stanisław Kowalski, ul. Generała Stanisława Szeptyckiego 22; 44 - 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-03