Numer wpisu
400/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola chińska, rosnących na terenie działki o numerze 5003/133, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 18 B w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00433/09
Data wydania
2009-12-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Grzegorz Witrylak, ul. Żorska 18 B; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-03