Numer wpisu
402/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3474/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Reymonta 57 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00437/09
Data wydania
2009-12-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Grzegorz Nowak, ul. Władysława Reymonta 57; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-03