Numer wpisu
404/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 307/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marklowickiej 19 w Rybniku - Popielowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00375/09
Data wydania
2009-12-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Andrzej Kroker, ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 1/4 d; 43 – 502 Czechowice - Dziedzice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-07