Numer wpisu
409/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o nr: 1834/496, 1838/499, 1839/501, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Podmiejskiej w Rybniku - Golejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00416/09
Data wydania
2009-12-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELEKTROWNIA „RYBNIK” S. A. Grupa EDF, ul. Podmiejska; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-09