Numer wpisu
410/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: jodła pospolita – 1 szt., żywotnik zachodni – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 806/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 111 B w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00435/09
Data wydania
2009-12-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Agnieszka Romanowska, ul. Boguszowicka 111 B; 44 – 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-09