Numer wpisu
414/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2082/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.
Znak sprawy
Ek I-7635/00203/09
Data wydania
2009-12-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 19, ul. Żurawia 2; 44 - 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-03-03