Numer wpisu
213/B/2010
Dotyczy
Postanowienie o braku raportu na inwestycję pn. Odbudowa koryta cieku Nacyna
Znak sprawy
Ek I-7624/00052/09
Data wydania
2010-04-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-11