Numer wpisu
270/B/2010
Dotyczy
Decyzja środowiskowa o o braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla inwestycji pn. :Odbudowa koryta cieku Nacyna"
Znak sprawy
Ek I-7624/00052/09
Data wydania
2010-06-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika,
Nazwa podmiotu
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-11