Numer wpisu
415/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku topola osika, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 470/80, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Stodołach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00411/09
Data wydania
2009-12-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Zdzisław Kubica, ul. Polna 23 B; 44 - 218 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-14