Numer wpisu
416/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1513/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ogrodowej 33 w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00463/09
Data wydania
2009-12-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Joanna Holona, ul. Ogrodowa 33; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-14